Polityka prywatności i ochrony danych osobowych w spółce Bio-Novum

RODO – informacje ogólne
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO.

Dążąc do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich prywatności i poufności, a także pragnąc zapewnić Państwu stały dostęp do informacji o oferowanych przez naszą firmę produktach i usługach chcemy poinformować Państwa o stosowanych przez naszą firmę zasadach bezpieczeństwa oraz przysługujących Państwu prawach dotyczących możliwości sprawdzania, identyfikowania i usuwania z naszej bazy danych poosiadanych na Państwa temat informacji, niezbędnych do realizacji procesów sprzedażowych.

Administrator danych
Administratorem danych jest Bio-Novum Sp. z o.o. ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20- 325 Lublin.

Kontakt z administratorem
Korespondencja:
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74

Kontakt telefoniczny:
Tel/ fax: + 48 81 52 44 219

Kontakt mailowy:
biuro@bio-novum.com

Cel gromadzenia i przetwarzania danych
Gromadzone dane są wykorzystywane w celu prowadzenia procesu sprzedaży, przesyłania aktualnych informacji o dostępnych produktach i usługach, realizacji zadań związanych logistyką i wysyłką towarów, prowadzenia procesów przetargowych oraz do administrowania i bieżącej obsługi firmy.

Podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych w celu prowadzenia sprzedaży, zawieraniu umów handlowych, wystawianiem faktur, rozpatrywaniu reklamacji, prowadzeniu korespondencji w formie maila, listownie lub poprzez kontakt telefoniczny.

Prawa podmiotów i osób, których dane są przetwarzane
Prawa podmiotów i osób, których dane są gromadzone i przetwarzane zagwarantowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO. Prawa te w szczególności dotyczą możliwości:
Bezpieczeństwo danych
Bio-Novum sp. z o.o. gwarantuje, że w celu zapewnienia ochrony i poufności danych wdrożyła stosowne procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Spółka na bieżąco prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń.