Informujemy, że Bio-Novum Sp. z o.o. otrzymała dofinasowanie w ramach projektu „PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP” na rozwój działalności biznesowej na rynkach międzynarodowych na lata 2022-2024. Jesteśmy przekonani, że pozytywna decyzja PARP i przyznanie finansowania pozytywnie wpłynie na rozwój spółki i umożliwi ekspansję produktową na rynkach zagranicznych,